Nádai Andrea

ékszertervező


"2003-ban diplomáztam az akkor még Iparművészeti Egye-
tem, ma MOME, ipari formatervező szakán. Aranyművesi 
múltam ellenére akkor még nem sejtettem, hogy, hamaro-
san újra ékszerekkel kezdek foglakozni, de végül a Parti Ék-
szer tervezőjeként dolgoztam 4 évig, mely idő elég volt arra, 
hogy visszazökkenjek egy másik léptékbe, és ugyanakkor új 
technológiával ismerkedhessek meg, mely egész tervezői 
gondolkodásomra nagy hatást gyakorolt. Így történt, hogy a 
számítógépes modellezés és gyártásból fakadó formai lehe-
tőségek kutatása Moholy ösztöndíjam első évének témájává 
vált.
Az ösztöndíj második éve a technikai lehetőségek után az
ékszer, bensőségesebb, spirituálisabb vetületére fókuszált,
csodálatos szimbiózist hozva létre szakmai- és magánéle-
tem között, egyfajta teljesség, egység megélésével.

Míg az ösztöndíjak a tervezés egy-egy részét, szeletét
ragadták meg, a következő gondolati lépés – a tervezés-
ben rejlő lehetőségek számbavétele – doktori iskolám
kutatási témájává lett. A formaalkotás lehetséges szer-
vezőerőinek, szellemi, bionikai, és technológiai megkö-
zelítéséről írott dolgozataim tovább árnyalták tervezői
gondolkodásomat.

A szellemi kutakodások mellet a gyakorlati életben,
Indiában is kipróbálhattam magam, egy hónapig Mum-
baiban a Sunjewels-nél terveztem belföldre és Európába
szánt ékszereket egyaránt. 

Egy ékszer végtelenül komplex tárgy tud lenni, és ugyanakkor
nagyon egyszerű is. A technikai lehetőségek lehetnek korlátok
és inspirációk egyaránt. Ezen ismérvek tisztázása egy tudato-
sabb tervezői hozzáállás alapja. Amitől viszont megismeréssé
válhat egy alkotói folyamat, az inspiráció követése, az előre el
nem gondolható részletek kibontása, a rátalálás élménye…"

Termékek: