Regős István

festőművész, 
a Palmetta Design Galéria egyik alapítója

Egyéni látásmódja, individuális világképe az egymással 
ellentétes tendenciák szintetizálásával jön létre. Mű-
vészetében a klasszikus és modern festészet jellemzőit,
a konzervatív és (neo)avantgarde törekvéseit ötvözi. 
Gyakran alkalmazza a kollázs, fotó applikáció, assem-
blage technikáját oly módon, hogy a vászonra, vagy a 
más síkra felhordott „kép” az alkotásban csaknem 
mindig megőrződik. Elemzői - Regős képei kapcsán - 
pszeudo-naív személetről, historikus-eklektikus 
nosztalgiák felidézéséről beszélnek, amelyre jel-
lemző a metafizikus festészet és a giccs műalap-
anyagként való alkalmazása, a letisztult formavilág 
és a mágikus realista látásmód.


www.regos.co.hu

Termékek: