Rejka Erika

keramikusművész


Mivel minden korban változik az alkalmazott művészetek
megítélése, így az őket értékelő és behatároló meghatáro-
zások is folyamatos változáson mennek keresztül. Minden 
kor egy újabb oldalról vizsgálja az említett tárgyakat és 
vagy elveti, vagy integrálja azokat. Minden újítás kaland 
vagy épp küzdelem, mivel a gondolatot egy nagyon hatá-
rozott anyaggal kell kifejezésre juttatni, aminek szerkezeti 
és technológiai meghatározottsága rendkívül szigorú, bár 
nem teljesíthetetlen. Viszont, ha végignézünk a kerámia 
történetén, a technikai újítások, a tárgyak szokatlan, új 
helyzetekbe való helyezése, új színtereket hoztak maguk-
kal. A kerámia sok tudott és még meg nem fogalmazott 
tartalmat is hordoz magával, amit örököltünk, s én, mint 
alkotó, vagy mint szemlélő nem biztos, hogy félre tudom, 
vagy akarom ezeket tenni. Minden tárgyam egyfajta játék, 
amivel kipróbálok egy újfajta technikát, formai kísérletet, 
amivel újrafogalmazom saját magam számára azt az anya-
got amivel dolgozom, s ezáltal magamat is."


Tanulmányok:

1998-1999   Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar, 
            Rajz-szobrász tanár szak
1999-2004  Magyar Iparművészeti Egyetem,
            Szilikátipari Tervező, Kerámia szak
2000-2005 Magyar Iparművészeti Egyetem, 
            Rajz-vizuális Tanár Szak
2006       MOME Doktori Iskola


Termékek:

Elliptic kávéskészlet / design: Rejka Erika
Kávéscsésze / design: Rejka Erika